Den norske skolen i Brussel ligger i Waterloo, omtrent 20 minutter kjøring fra Brussel. Skolen startet opp høsten 2013 og er en fådelt skole, med ca. 44 elever fordelt over 1. til 10. trinn. Med våre åtte godt kvalifiserte lærere har vi en høy lærertetthet.

 

Den norske skolen i Brussel deler campus med flere andre internasjonale skoler, og elevene våre møter på danske, svenske, finske og belgiske elever i friminuttene hver dag.

 

Skolen følger den norske læreplanen og er godkjent med statstøtte etter friskoleloven. Elevene ved skolen får norske vitnemål.

 

Nyheter

 

Ny rektor på Den norske skolen i Brussel