Skolen

Skolen deler campus med SSB og EEBA. Her spiser de lunsj på slottet, låner norske bøker i et flott bibliotek og nyter de flotte omgivelsene i friminuttene sammen med gode venner.

1.-2. & 3.-4. trinn:


De to yngste klassene på DNSB samarbeider tett og gjør mye felles. Vi har høy lærertetthet, noe som gjør at alle elever blir fulgt opp tett i alle fag. Vi har fokus på at elevene skal se den praktiske verdien av å kunne regne, lese og skrive, og hvilke fantastiske muligheter dette gir dem. Lærerne på trinnet er opptatt av å finne opplegg som engasjerer og motiverer elevene, og vi arbeider ofte tverrfaglig. Hos oss skal det å lære også være gøy! Vi er en iPad-skole, og bruker mange digitale ressurser som hjelper oss å bli enda bedre til å lese, skrive og regne! Vi er så heldig å ha et flott bibliotek med bra utvalg av bøker, og en flink bibliotekar. Her koser vi oss med lesing hver uke. De to klassene arbeider ukentlig med SmART oppvekst, et verktøy som hjelper elevene å bli kjent med karakteregenskaper som er viktige å ha med seg i skolehverdagen. Hva ville skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra hos seg selv og andre?


Engelsk og Fransk er viktige fag på skolen vår, ettersom vi befinner oss i et svært internasjonalt miljø. Et internasjonalt campus gjør også at elevene både møter og får praktisert språkene på daglig basis. Vi har avsatt fast tid på timeplanen til å gjøre aktiviteter sammen med SSB og EEBA hver uke. At vi deler campus med andre skoler bidrar også til at det er mange elever å leke med ute i friminuttene. Hver onsdag har vi uteskole, og elevene stortrives! Uteskolen har egen årsplan som inkluderer kompetansemål fra flere fag. Vi arrangerer også overnatting på skolen, i telt, skøytedag og mange andre spennende ekskursjoner! 3.-4. trinn har i tillegg et tett samarbeid med sin venneklasse på DNS London.

5.-7. trinn:


Det mest positive med å gå på mellomtrinnet er at vi har vår egen elevbedrift! «The Norwegian Dragons - TND" I løpet av året har vi 4 eller flere arrangement for å tjene penger. I år har vi bla. arrangert diskotek og aktivitetskveld for de andre på skolen og vi har laget julepynt og boller som vi har solgt. Med pengene vi får inn på disse aktivitetene reiser vi på turer til forskjellige byer i nærheten av oss. Denne høsten har

vi vært i Mons og Brussel, og nå på våren så planlegger vi en dagstur til Amsterdam og en overnattingstur til Paris.


Gjennom dette prosjektet får elevene virkelige erfaringer å knytte læringen til. De setter opp budsjetter, lager plakater, sender mailer til både ledelse ved skolen og foreldre. Før alle turer må de finne ut hva som er å se der vi skal dra, de lærer om plassen, landet, EU og andre ting som er relevant. De må sette opp tidsplaner, studere togtabeller, snakke både engelsk og fransk underveis på turen, og vi besøker viktige landemerker, eller kirkebygg og snakker om arkitektur og historie på plassene vi besøker.


Vår erfaring er også at elevene elsker dette arbeidet. De er veldig motiverte til å jobbe, og det har skapt et veldig godt samhold i klassen. Alle vil gjøre sitt beste, og de støtter og hjelper hverandre for at bedriften skal få best mulig resultat

8. - 10. klasse:


På ungdomstrinnet er vi en tett og sammensveiset gjeng. Vi er trygge på hverandre og våre foreldre føler at de har en god oversikt over ungdomsmiljøet, både privat og på skolen.


Vi er en digital gjeng og vi bruker vår Macbook air som arbeidsverktøy.


Vi er en del av en stor campus og vi har venner fra andre nasjoner. Vi har har også kroppsøving sammen med SSB, Scandinavian School of Brussels. I tillegg til vanlige norske skoledager så utnytter vi det faktum at vi er midt i Europa. I år har vi vært i Canterbury sammen med SSB, vi har vært på dagsturer til flere interessante steder. Det at vi bor så sentralt i Europa gjør at vi kan besøke historiske steder som vi bare leser om i bøker hjemme i Norge.


Det er tett kontakt mellom hjem og skole. Vi får veldig god individuell oppfølging og det settes krav til oss gjennom dialog, hele veien.

Uteskole er alltid populært!

Her får barna grillpølser og pinnebrød over bål eller besøker den lokale parken. Uansett hva de gjør er det alltid noe fra læreplanen som ligger bak.


Skolen har flere turer gjennom året, turene er både spennende og lærerike for elevene.

Kontakt oss

Den norske skolen i Brussel

           Square d’Argenteuil 5

           1410 Waterloo

           Belgium

+32 (0) 2 352 65 01

+32 (0) 485 993 996

Visjon

DNSB skal gi røtter, vinger og gode minner.

© Den norske skolen i Brussel 2019